Hotline: 0262 3852 678

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

     Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2014, theo Quyết định số: 51/QĐ của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Với sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, các thế hệ giáo viên mầm non do Khoa đào tạo đã trưởng thành, nhiều người đã và đang giữ những vị trí trọng trách, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành giáo dục mầm non. Khoa GDMN luôn giữ vai trò là Khoa mũi nhọn trong chiến lược đào tạo của Trường CĐSP Đắk Lắk, là địa chỉ tin cậy về chất lượng chuyên môn của đông đảo học sinh, sinh viên, các cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và các cơ quan quản lý GDMN. Khoa GDMN luôn không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục mầm non và nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

    Tuy là khoa “sinh sau đẻ muộn” nhưng lại là đơn vị có bề dày truyền thống của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Tiền thân của Khoa Giáo dục Mầm non là khoa Tiểu học-Mầm non, khoa Tiểu học và xa hơn là Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk và ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột. 

     Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk được thành lập ngày 29 tháng 11 năm 1975 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học cho tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày thành lập cho đến khi hợp nhất với trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột (ngày 08/ 02/ 1993) thành trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, trường đã đào tạo được 11.449 giáo viên tiểu học. 

     Sau khi hợp nhất, giảng viên được phân về sinh hoạt và công tác ở các tổ chuyên môn, còn học sinh-sinh viên do các phòng chức năng quản lý. Đến 11 năm 1996, khoa Tiểu học là một trong năm khoa của trường (Khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, khoa Ngoại ngữ, khoa Tiểu học, và khoa Bồi dưỡng) được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-TC, ngày 14 tháng 11 năm 1996 của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

     Tháng 8 năm 2008, do không còn nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học hệ chính qui nên lãnh đạo trường đã giải thể khoa Tiểu học. Giảng viên của khoa được chuyển đến sinh hoạt và công tác ở các đơn vị khác; còn sinh viên hệ vừa làm vừa học chuyển sang khoa Giáo dục thường xuyên. 

     Từ năm học 2014-2015, số lượng sinh viên chính qui các ngành GD tiểu học, GD mầm non tăng nhanh nên lãnh đạo trường quyết định thành lập khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non.

     Năm học 2021 - 2022, Khoa giáo dục Tiểu học-Mầm non đổi tên thành khoa Giáo dục mầm non với có 18 giảng viên (01 Tiến sĩ, 01 ThS.GVC, 09 ThS, 01 đang học Cao học và  06 cử nhân) thuộc hai bộ môn là: Bộ môn Giáo dục mầm non (06 giảng viên); Bộ môn Âm nhạc –Mỹ Thuật – Tiếng Ê đê (08 giảng viên và 01 chuyên viên). Khoa có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học (trình độ CĐSP và TCSP 12+2) và giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng. Số lượng sinh viên do khoa quản lý là 674 em thuộc 15 lớp.

 

I. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Giáo dục Mầm non quản lý đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Giáo dục Mầm non, quản lý ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học đến khi kết thúc khóa học.

- Tham gia bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, công nghệ.

Quản lý các bộ môn:

            * Giáo dục Mầm non;

* Bộ môn Âm nhạc - Mỹ thuật - Tiếng Ê đê.

2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quy trình đào tạo các ngành thuộc khoa quản lý thực hiện các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần mà khoa quản lý;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác tuyển sinh theo quy định của Hiệu trưởng;

- Tổ chức biên soạn và thẩm định chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo các ngành đào tạo, các môn học do khoa quản lý; quy định các sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập các ngành đào tạo do khoa quản lý;

- Quản lý giảng viên, viên chức, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa; xây dựng kế hoạch đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ viên chức trong khoa;

- Xây dựng chiến lược phát triển khoa; lập quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng viên chức của khoa và đề xuất với Nhà trường về biên chế viên chức của khoa;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định; đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.