Hotline: 0262 3852 678

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

1. Lịch sử hình thành

     Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập ngày 01 tháng 04 năm 2014, theo Quyết định Số: 51-QĐ/Tr.CĐSPĐL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Tiền thân của Khoa Giáo dục Mầm non là Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Khoa Tiểu học và xa hơn nữa là Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk và ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột.

     Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk được thành lập ngày 29 tháng 11 năm 1975 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học cho tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày thành lập cho đến khi hợp nhất với Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột (ngày 08/ 02/ 1993) thành Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, trường đã đào tạo được 11.449 giáo viên tiểu học. Sau khi hợp nhất, giảng viên được điều chuyển tới sinh hoạt và công tác ở các Tổ chuyên môn, còn học sinh - sinh viên do các phòng chức năng quản lý.

     Năm 1996, Khoa Tiểu học (Là một trong 05 khoa: Khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, khoa Ngoại ngữ, khoa Tiểu học và khoa Bồi dưỡng) được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-TC, ngày 14 tháng 11 năm 1996 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk. Đến tháng 08 năm 2008, do không còn nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học hệ chính quy nên Lãnh đạo trường đã ra quyết định giải thể Khoa Tiểu học. Giảng viên của Khoa được chuyển đến sinh hoạt và công tác ở các đơn vị khác; còn sinh viên hệ vừa làm vừa học chuyển sang khoa Giáo dục thường xuyên. 

     Năm học 2014 - 2015, do số lượng sinh viên chính quy các ngành GD Tiểu học, GD Mầm non tăng nhanh nên Lãnh đạo trường quyết định thành lập Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non.

     Năm học 2021 - 2022, Nhà trường không còn tuyển sinh ngành GD Tiểu học nên Lãnh đạo trường quyết định đổi tên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non thành Khoa Giáo dục Mầm non.

     Hiện nay (năm học 2023 - 2024),  Khoa Giáo dục Mầm non có 23 viên chức: 01 Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa; 01 trợ lý khoa và 22 giảng viên (02 LĐK kiêm nhiệm); 03 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Âm nhạc – Mỹ Thuật – Tiếng Ê đê; Bộ môn Phương pháp và chuyên ngành; Bộ môn Tự nhiên – Xã hội. Khoa có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, hệ chính quy. Số lượng sinh viên hiện tại do Khoa quản lý là 284 em thuộc 11 lớp.

     Với sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non, các thế hệ giáo viên do Khoa đào tạo đã trưởng thành, nhiều người đã và đang giữ những vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường tại địa phương, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành giáo dục Đắk Lắk. Trong giai đoạn hiện nay, Khoa GDMN luôn giữ vai trò là Khoa mũi nhọn trong chiến lược đào tạo của Trường CĐSP Đắk Lắk, là Khoa đào tạo hệ chính quy duy nhất của Trường, là địa chỉ tin cậy về chất lượng chuyên môn của đông đảo sinh viên, học viên, các cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và các cơ quan quản lý giáo dục. Khoa GDMN luôn không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ đội ngũ viên chức, giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục và nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

 

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

     - Khoa Giáo dục Mầm non quản lý đào tạo sinh viên hệ chính quy, trình độ cao đẳng: ngành Giáo dục Mầm non, các ngành ngoài sư phạm, chương trình 2, các lớp học lại – cải thiện điểm;

     - Tham gia bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm;

     - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, công nghệ.

     - Quản lý các bộ môn:

+ Bộ môn Âm nhạc Mỹ thuật – Tiếng Ê đê;

+ Bộ môn Phương pháp và chuyên ngành;

+ Bộ môn Tự nhiên – Xã hội.

2.2. Nhiệm vụ

     - Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quy trình đào tạo các ngành thuộc Khoa quản lý, thực hiện các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần mà Khoa quản lý;

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác tuyển sinh theo quy định của Hiệu trưởng;

     - Tổ chức biên soạn và thẩm định chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo các ngành đào tạo, các môn học do Khoa quản lý; quy định các sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng ngân hàng đề thi, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập các ngành đào tạo do khoa quản lý;

     - Quản lý giảng viên, viên chức, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa; xây dựng kế hoạch đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ viên chức trong khoa theo quy định;

     - Xây dựng chiến lược phát triển khoa; lập quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Khoa và đề xuất với Nhà trường về biên chế viên chức của khoa;

     - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định; đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, NCKH và đào tạo của Khoa;

     - Tổ chức phân công chuyên môn năm học;

     - Tổ chức các Hội nghị nghiệp vụ đối với sinh viên hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khi Hội đồng trường yêu cầu và các nhiệm vụ khác của Nhà trường khi được Hiệu trưởng giao.

 

3.1. Chi bộ II: Có 12 đảng viên (01 đảng viên là sinh viên).

     - Bí thư chi bộ: Đ/c Mai Quang Sơn

     - Phó Bí thư chi bộ: Đ/c Niê H’ Na My

     - Chi ủy viên: Đ/c Trịnh Thanh Hoa (Điện thoại: 0978.530.842)

3.2. Tổ Công đoàn khoa: Có 23 công đoàn viên.

     - Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Anh Vân (Điện thoại: 0969.009.350)

     - Tổ phó: Đ/c Đỗ Thị Tho (Điện thoại: 0943.49 4.479)

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Trưởng khoa: ThS. Mai Quang Sơn

     Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Khoa. Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo quản lý:

     - Quản lý giảng viên, viên chức, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc Khoa; xây dựng kế hoạch và đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, viên chức trong Khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ viên chức thuộc Khoa;

     - Xây dựng chiến lược phát triển Khoa; lập quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Khoa và đề xuất với Nhà trường về biên chế viên chức của Khoa;

     - Công tác thực hành, thực tập; xét học tiếp, thôi học; xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;

     - Công tác nghiệm thu giảng dạy học kỳ; nghiệm thu phân công chuyên môn;

     - Công tác xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quy trình đào tạo các ngành thuộc Khoa quản lý, thực hiện các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần mà Khoa quản lý;

     - Tổ chức các hội thi về chuyên môn – nghiệp vụ cho giảng viên và sinh viên;

     - Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, tự đánh giá của Khoa;

     - Phụ trách Bộ môn Phương pháp và chuyên ngành; Bộ môn Tự nhiên – Xã hội;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà trường do Hiệu trưởng giao.

 

4.2. Phó Trưởng khoa: ThS. Niê H’ Na My

     Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Hỗ trợ và trực tiếp chỉ đạo, quản lí:

     - Phối hợp với Trưởng khoa để đánh giá chất lượng chuyên môn của VC, GV; công tác kiểm tra, tự kiểm tra của Khoa;

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; phối hợp hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; phối hợp tham gia công tác tuyển sinh theo quy định của Hiệu trưởng;

     - Phụ trách Bộ môn Âm nhạc – Mỹ Thuật – Tiếng Ê đê;

     - Phối hợp với Trợ lý khoa xây dựng lịch học; đăng ký học lại – cải thiện điểm;

    - Hỗ trợ quản lý giảng viên, viên chức, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc Khoa;

     - Hỗ trợ công tác đào tạo; xây dựng kế hoạch chuyên môn, xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo;

     - Hỗ trợ công tác thực hành, thực tập; hội thi nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên;

     - Thay mặt Trưởng khoa điều hành công việc của Khoa khi được ủy quyền;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Nhà trường giao.

 

4.3. Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Vinh; ThS. Đặng Thị Ngọc Quyên; TS. Ngô Thị Diễm My

     Quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ môn:

     - Tổ chức thực hiện và quản lý việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội dung chương trình các học phần do Bộ môn đảm nhiệm;

     - Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN của bộ môn;

     - Tham mưu trong việc phân công giảng dạy các học phần do bộ môn đảm nhiệm;

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về chuyên môn – nghiệp vụ của bộ môn (sinh hoạt học thuật, hội thi…);

     - Chịu trách nhiệm trong công tác nghiệm thu giảng dạy, nghiệm thu phân công chuyên môn và nghiệm thu các hoạt động KH&CN của bộ môn;

     - Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra nội bộ, nắm bắt tư tưởng, đời sống của VC, GV trong bộ môn;

     - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Khoa phân công.

 

4.4. Trợ lý khoa

* Công tác chuyên môn:

     - Phối hợp tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch năm học, tiến độ giảng dạy, kế hoạch mời giảng, kế hoạch chuyên môn;

     - Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập;

     - Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiến độ giảng dạy, sổ sách lên lớp, theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên, xây dựng thời khóa biểu;

     - Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác đào tạo; thi NVSP;

     - Hỗ trợ nghiệm thu phân công chuyên môn của các Bộ môn.

* Công tác nghiên cứu khoa học

     - Phối hợp thực hiện trong các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn; KH&CN, hợp tác quốc tế trong đào tạo của Khoa;

     - Hỗ trợ nghiệm thu các hoạt động KH&CN của các bộ môn.

* Công tác học tập

     - Hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động của SV: tọa đàm, định hướng nghề nghiệp, đào tạo tập huấn kỹ năng, khai giảng năm học mới, gặp mặt SV khóa mới, thi NVSP…;

     - Phối hợp với cố vấn học tập trong việc lập kế hoạch; điều hành, theo dõi học tập; xét học bổng; xét điều kiện học tiếp – thôi học; xét khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên;

     - Hỗ trợ việc tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; thực hành, thực tập;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa phân công.