Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM MẦM NON HOA HỒNG 
 
1. Hiệu trưởng
   
    Phan Thị Yến
    Điện thoại: 0919 566 979
 
 
2. Phó Hiệu trưởng
   
    ThS. Hồ Thị Hòa
    Điện thoại: 0913 493 797
 
 
3. Danh sách nhân viên, giáo viên:
 

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

01

Trần Thị Chín

Đại học

Giáo Viên

0982421224

chintran67@gmail.com

 

02

Hà Thị Ngân

Cao đẳng

Giáo Viên

0934761099

chipsiunhun@gmail.com

 

03

Tạ Thị Dục

Cao đẳng

Giáo Viên

0913768920

taduc6767@gmail.com

 

04

Trần Thị Yến Ly

Cao đẳng

Giáo Viên

0978886149

tranyenlybmt@gmail.com

 

05

Lê Thị Hoa

Đại học

Giáo Viên

0383281680

hoale@gmail.com

 

06

Nguyễn Thị Hà

Đại học

Giáo Viên

0905423575

hatuon@gmail.com

 

07

Mai Thị Thu Duyên

Đại học

Giáo Viên

0935676162

duyenmai@gmail.com

 

08

Lê Thị Mộng Dung

Đại học

Giáo Viên

0905983575

dungle@gail.com

 

09

Đinh Thị Thúy Sang

Đại học

Giáo Viên

0982360547

sangsad78@gmail.com

 

10

Phan Thị Ngọc Loan

Đại học

Giáo Viên

0968354235

phanloan2211@gmail.com

 

11

Nguyễn Thị Trầm

Đại học

Giáo Viên

0397699151

Nguyenthitramy2021@gmail.com

12

Thái Mỹ Hoa

Đại học

Giáo Viên

0967709733

 

13

Đỗ Thị Linh Ly

Đại học

Giáo Viên

0374040377

lylinh@gmail.com

 

14

H' Hoan Du

Trung cấp

Giáo Viên

0912485001

mapdu1993@gmail.com

 

15

Phan Thị Thanh Thanh

Trung cấp

Giáo Viên

0344748115

phanthithanhthanh@gmail.com

 

16

Hoàng Thị Tường Vi

Đại học

Giáo Viên

0988670330

luonghoangthienkim2015@gmail.com

 

17

Trần Thị Ngọc Ánh

Đại học

Giáo Viên

0972754106

anh198547@gmail.com

 

18

Phạm Thị Lài

Đại học

Giáo Viên

0932582335

phamthilai@gmail.com

 

19

Lê Hồng Khoa Nhật

Đại học

Giáo Viên

0977029276

vietvuong831990@gmail.com

20

Hoàng Thị Cẩm Nhung

Trung cấp

Giáo Viên

0979682030

Chichham1308@gmail.com

21

Nguyễn Đặng Quỳnh Như

Cao đẳng

Giáo Viên

0949837076

Quynhnhuvta1994@gmail.com

22

Bùi Nguyễn Ngọc Anh

Đại học

Giáo Viên

0356457890

Buinguyenngocanh7890@gmail.com

23

Đỗ Thị Điệp Nguyên

Cử nhân

Giáo viên

0936143887

dothidiepnguyemndc@gmail.com

24

Lê Thị Dung

Đại học

Giáo Viên

0847151651

lethidung@gmail.com

25

Lê Thị Hải

Trung cấp

Giáo Viên

0365205333

Lethihai23081995@gmail.com

26

Nguyễn Thị Bích Hoàng

Đại học

Giáo Viên

0374931931

Chipipu201097@gmail.com

27

Trần Thị Luận

Đại học

Giáo Viên

0815050579

Tranluan010892@gmail.com

28

Võ Thị Thi

Trung cấp

Giáo Viên

0345818705

Vothi10071997@gmail.com

29

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Đại học

Giáo Viên

09633711785

nguyenthianhtuyet@gmail.com

30

Nông Thị Xuân

Đại học

Giáo Viên

0355470074

thanhxuaneabar@gmail.com

31

Hà Minh Pháo

Đại học

Bảo vệ

0983755275

 

32

Lê Ngọc Hậu

THPT

Bảo vệ

0355546555

 

33

Đỗ Thị Mỹ Duyên

THPT

Kế Toán

0935676162

Dothimyduyen77@gmail.com

34

Sín A Bạc

THPT

Nhân viên

0935947279

 

35

Phạm Thị Hiền

Trung cấp

Y tế

0917281357

 

Liên kết website
Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0