Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM MẦM NON HOA HỒNG 
 
1. Hiệu trưởng
   
    ThS. Hồ Thị Hòa
    Điện thoại: 0913 493 797
 
 
 
2. Phó Hiệu trưởng
CN. Lê Thị Hoa   
Điện thoại: 0383 281 680
Email: hoale@gmai.com
 
 
3. Danh sách nhân viên, giáo viên:
 

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hồ Thị Hòa

Thạc sĩ

Hiệu trưởng

0913493797

 

2

Lê Thị Hoa

Đại học

P. H. trưởng

0383281680

hoale@gmail.com

3

Trần Thị Chín

Cao đẳng

Giáo Viên

0982421224

chintran67@gmail.com

4

Hà Thị Ngân

Cao đẳng

Giáo Viên

0934761099

chipsiunhun@gmail.com

5

Tạ Thị Dục

Cao đẳng

Giáo Viên

0913768920

taduc6767@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hà

Đại học

Giáo Viên

0905423575

hatuon@gmail.com

7

Mai Thị Thu Duyên

Đại học

Giáo Viên

0935676162

duyenmai@gmail.com

8

Lê Thị Mộng Dung

Đại học

Giáo Viên

0905983575

dungle@gail.com

9

Đinh Thị Thúy Sang

Đại học

Giáo Viên

0982360547

sangsad78@gmail.com

10

Phan Thị Ngọc Loan

Đại học

Giáo Viên

0968354235

phanloan2211@gmail.com

11

Nguyễn Thị Trầm

Đại học

Giáo Viên

0397699151

Nguyenthitramy2021@gmail.com

12

Thái Mỹ Hoa

Đại học

Giáo Viên

0967709733

 

13

Đỗ Thị Linh Ly

Đại học

Giáo Viên

0374040377

lylinh@gmail.com

14

H' Hoan Du

Đại học

Giáo Viên

0912485001

 

15

Phan Thị Thanh Thanh

Đại học

Giáo Viên

0344748115

phanthithanhthanh@gmail.com

16

Hoàng Thị Tường Vi

Đại học

Giáo Viên

0988670330

luonghoangthienkim2015@gmail.com

17

Phạm Thị Lài

Đại học

Giáo Viên

0932582335

phamthilai@gmail.com

18

Lê Hồng Khoa Nhật

Đại học

Giáo Viên

0977029276

vietvuong831990@gmail.com

19

Hoàng Thị Cẩm Nhung

Đại học

Giáo Viên

0979682030

Chichham1308@gmail.com

20

Nguyễn Đặng Quỳnh Như

Đại học

Giáo Viên

0949837076

Quynhnhuvta1994@gmail.com

21

Bùi Nguyễn Ngọc Anh

Đại học

Giáo Viên

0356457890

Buinguyenngocanh7890@gmail.com

22

Lê Thị Dung

Đại học

Giáo Viên

0847151651

lethidung@gmail.com

23

Lê Thị Hải

Đại học

Giáo Viên

0365205333

Lethihai23081995@gmail.com

24

Nguyễn Thị Bích Hoàng

Đại học

Giáo Viên

0374931931

Chipipu201097@gmail.com

25

Trần Thị Luận

Đại học

Giáo Viên

0815050579

Tranluan010892@gmail.com

26

Võ Thị Thi

Cao đẳng

Giáo Viên

0345818705

Vothi10071997@gmail.com

27

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Đại học

Giáo Viên

09633711785

nguyenthianhtuyet@gmail.com

28

Nông Thị Xuân

Đại học

Giáo Viên

0355470074

thanhxuaneabar@gmail.com

29

Đỗ Thị Điệp Nguyên

Đại học

Giáo Viên

0936143887

 

30

Nguyễn Thanh Vi

Cao đẳng

Giáo viên

0965671926

 

31

Nguyễn Thị Ly

Cao đẳng

Giáo viên

0846715779

 

32

Đỗ Thị Thanh Hiền

Đại học

Giáo viên

0814674747

 

33

Lưu Thị Hường

Đại học

Giáo viên

0913475495

 

34

Biện Văn Nhân

Cao đẳng

Bảo vệ

0914630808

 

35

Lê Ngọc Hậu

Khác

Bảo vệ

0355546555

 

36

Đỗ Thị Mỹ Duyên

Thạc sĩ

Kế Toán

0984692829

 

37

Sín A Bạc

Khác

Nhân viên

0935947279

 

38

Phạm Thị Hiền

TC

Y tế

0917281357

Vuonghien8691@gmail.com

39

Lê Thị Tuyết

Khác

Cấp dưỡng

0352842755

 

40

Phan Thị Mỹ Hạnh

Khác

Cấp dưỡng

0979337428

 

41

Lê Thị Hà

Đại học

Cấp dưỡng

0988030327

 

42

Trần Thị Soa

Đại học

Cấp dưỡng

0917964296

 

43

Bùi Thụy Thanh Thảo

TC

Cấp dưỡng

0369028336

 

44

Dương Thị Kim

Khác

Cấp dưỡng

0375861794