Hotline: 0262 3852 678

TRUNG TÂM KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

Tên giao dịch quốc tế: Dormitory Center

 ĐT: 02623 913232

 GIỚI THIỆU

I. Lịch sử hình thành

        Trung tâm Ký túc xá Sinh viên, tiền thân là Ban quản lý Ký túc xá, thành lập năm 1995, 2 năm sau khi hợp nhất giữa trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột và trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk. Đến năm 2007, Ban quản lý Ký túc xá đổi tên thành Tổ Ký túc xá, thuộc Phòng Tổ chức cán bộ. Tháng 9/2012, Trung tâm Ký túc xá Sinh viên (tạm thời) thành lập. Tháng 10/2013, Tổ Ký túc xá sát nhập vào Trung tâm Ký túc xá Sinh viên (tạm thời). Tháng 6/2014 Trung tâm Ký túc Sinh viên chính thức được thành lập, theo Quyết định số 302/QĐ – Tr.CĐSPĐL, ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Đắk Lắk.

        Hiện nay Trung tâm có 240 phòng ở, đảm bảo đủ 1.900 chổ ở nội trú.

II. Chức năng

        Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức hoạt động của Ký túc xá và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phục vụ người học trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường CĐSP Đắk Lắk nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên và học viên.

III. Nhiệm vụ

        - Xây dựng nội quy, các quy định về nề nếp, kỷ cương, nếp sống văn hoá và các công tác khác tại khu nội trú;

        - Bố trí chỗ ở cho người học ở Ký túc xá theo quy định của nhà trường;

        - Quản lý toàn diện người ở trong khu nội trú về hồ sơ, quá trình sinh hoạt, đôn đốc thực hiện và đánh giá việc chấp hành nội quy nội trú của người ở. Nắm vững và báo cáo cho nhà trường về tình hình người ở;

        - Xây dựng cơ chế, các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong Khu nội trú, nắm bắt kịp thời và ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm nội quy Ký túc xá. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các vụ việc xảy ra trong khu nội trú hoặc các vụ việc liên quan đến người ở tại khu nội trú;

        - Tổ chức và duy trì nề nếp tại khu nội trú với phương châm xây dựng Khu nội trú "xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện";

        - Tổ chức các hoạt động sinh viên tự quản tại Ký túc xá nhằm duy trì việc thực hiện nội quy, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; bảo đảm cho sinh viên nội trú thực hiện đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ của người học;

        - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT lành mạnh cho người ở Ký túc xá trong các ngày lễ, tết.