Hotline: 0262 3852 678

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên

  

1. Trưởng phòng

Vũ Văn Năm

SĐT: 0914 068 208

Email: vunam015691@gmail.com

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác cán bộ.

 

2. Phó Trưởng phòng:

    - ThS. Hồ Thị Cúc 

      SĐT: 0914459888

      Email: hocucbmt@gmail.com

 

Phụ trách công tác sinh viên

 

3. Phụ trách Tổ Ký túc xá sinh viên

-    Lê Mai Thuận

     SĐT: 0905718798

     Email: lemaithuan38@gmail.com

           

 

4. Viên chức:                        

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Phan Thị Nguyệt

Cử nhân

0819374474

2

Lê Đức Hoàng

Cử nhân

0945124747

3

Lê Thùy Phú Lộc

Thạc sĩ

0388272402
4 Trần Văn Khương Thạc sĩ 0946820024

 

5. Bộ phận vệ sinh môi trường Ký túc xá sinh viên

   - Ông Phạm Văn Thảo

   - Bà Huỳnh Thị Thảo