Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BỘ MÔN CHUNG

 

1. Trưởng bộ môn

   

    GVC. ThS. Phan Thị Quý

    Điện thoại: 0964167010

    Email: phanthiquy@gmail.com

 

2. Phó trưởng bộ môn

   

   - ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

    Điện thoại: 0942713252

    Email: ngtthuphuong@gmail.com

 

 

   

    - ThS. Xuân Thái Tuấn

    Điện thoại: 0905. 566. 808

    Email: xuanthaituan@gmail.com

 

3. Giảng viên:

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

01

Dương Hoài An

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên Lý luận chính trị

0917057080

angiadaklak@gmail.com

02

Nguyễn Thị Hằng

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên tâm lý

0944742628

hangtamly@gmail.com

03

Lê Thị Thảo Dịu

GV;

Thạc sĩ

Giáo viên tâm lý

0962141617

lethithaodiu@gmail.com

04

Trần Thị Thu Thảo

GV;

Thạc sĩ

Giáo viên tâm lý

0389972847

tttthao200990@gmail.com

05

Lâm Hồ Thục Trang

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên tâm lý

0977033354

thuctrang411@gmail.com

06

Đỗ Văn Đạt

GV;

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn GDTC

0935070200

dat.cdsp86@gmail.com

07

Nguyễn Quang Thành

GV;

Cử nhân

Giáo viên GDTC

0919451112

quangthanhbmt@gmail.com

08

Nguyễn Thị Nghĩa

GV;

Thạc sĩ

Giáo viên GDTC

0944827825

hieunghia3010@gmail.com

09

Lê Đình Dũng

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên GDTC

0889427437

ledinhdung89@gmail.com

10

Y - Dhuin B.Krông

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên GDTC

0374855238

dhuin bkrông@gmail.com

11

Nguyễn Thành Long

Giảng viên

Cử nhân

Phụ trách bộ môn

0366520078

 

vuonghongbmt@gmail.com

 

12

Ngô Kim Chung

GV chính

Thạc sĩ

Trưởng khoa

0914.17.89.87

 

kimjungho1963@gmail.com

13

Bế Thị Thao

Giảng viên

Thạc sĩ

GV Tiếng Anh

   
14

Phạm Văn Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

GV toán

0914091534

Dungtoandaklak@gmail.com

 

15

Đỗ Thị Uyên Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

GVtoán

 0905213186

dothiuyenhuong@gmail.com

 

16

Đỗ Thị Lan Anh

Giảng viên

Tiến sĩ

GV toán

0868470079

Diemanhbmt86@gmail.com

 

17

Ngô Thị Diễm My

Giảng viên

Thạc sĩ

GV sinh học

0364860704

diemmy.ngo@gmail.com

18

Bùi Thị Thu Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

GV sinh học

0862864353

 

buithutrangsps@gmail.com

 

19

Đào Thị Thanh Loan

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tin học

 0905433841

thanhloanptit@gmail.com

 

20

Tôn Nữ Hồng Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0943099595

 

tonnuhongha1@gmail.com

21

Lê Thị Như Liên

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0905338555

 

lethinhulien@gmail.com

 

22

Hà Ngọc Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0975007710

ha.hien2@gmail.com

 

23

Trịnh Thị Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0989225917

trinhyensp@gmail.com

 

24

Trần Thị Bình

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0979767079

 

tranbinhdakalak@gmail.com

 

25

Nguyễn Thị Hồng Liên

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0906157029

lienhong0209@gmail.com

 

26

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0915110877

nguyenthuy110877@gmail.com