Hotline: 0262 3852 678
 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

1. Trưởng khoa

   

    GVC, ThS. Nguyễn Viết Nam

    Điện thoại: 0989 433 323

    Email: namtoancdsp@gmail.com

 

2. Phó trưởng khoa

   

    ThS. Trịnh Quang Cơ

    Điện thoại: 0914 235 692

    Email: trinhquangco@gmail.com

  

3. Chuyên viên văn phòng khoa:   

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

1

Bế Thị Thao

Giảng viên, Thạc sĩ

Chuyên viên

0967253300

menhim142@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh Phương

Giảng viên, Thạc sỹ

Chuyên viên

0913838883

thanhphuongvatly@gmail.com

3

Lương Thị Ngọc Thảo

Giảng viên, thạc sĩ

Chuyên viên

0944047799

Pinkrubies91@gmail.com

4

Vũ Thị Hương

Giảng viên, Thạc sỹ

Chuyên viên

0978017007

huong017007@gmail.com

5

Hoàng Thị Tuyến

Thạc sỹ

Chuyên viên

0962725128

hoangtuyendaklak@gmail.com