Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

I. Lãnh đạo khoa 

Trưởng khoa:

GVC. ThS. Ngô Kim Chung

Điện thoại: 0914.17.89.87

Email: kimjungho1963@gmail.com

  

II. Phó trưởng khoa

ThS. Lê Thị Mỹ Linh

    ĐT: 0977 959 996

    Email: mylinhktthk49@gmail.com

 

II. Danh sách giảng viên 

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thành Long

Giảng viên

Cử nhân

Phụ trách bộ môn

0366520078

 

vuonghongbmt@gmail.com

 

2

Nguyễn Minh Quang

GV chính

Thạc sĩ

GV ngữ văn

0905231862

quang196200@gmail.com

3

Trần Túy

GV chính

Thạc sĩ

GV ngữ văn

0905517579

 

trantuy1960@gmail.com

 

4

Bùi Thị Oanh

Giảng viên

Cử nhân

GV ngữ văn

0905511106

Oanhlan67@gmail.com

5

Ngô Kim Chung

GV chính

Thạc sĩ

Trưởng khoa

0914.17.89.87

 

kimjungho1963@gmail.com

6

Bế Thị Thao

Giảng viên

Thạc sĩ

GV Tiếng Anh

   

7

Phạm Văn Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

GV toán

0914091534

Dungtoandaklak@gmail.com

 

8

Đỗ Thị Uyên Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

GVtoán

 0905213186

dothiuyenhuong@gmail.com

 

9

Đỗ Thị Lan Anh

Giảng viên

Tiến sĩ

GV toán

0868470079

Diemanhbmt86@gmail.com

 

10

Ngô Thị Diễm My

Giảng viên

Thạc sĩ

GV sinh học

0364860704

diemmy.ngo@gmail.com

11

Bùi Thị Thu Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

GV sinh học

0862864353

 

buithutrangsps@gmail.com

 

12

Lê Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

0977959996

Mylinhktthk49@gmail.com

 

13

Đào Thị Thanh Loan

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tin học

 0905433841

thanhloanptit@gmail.com

 

14

Tôn Nữ Hồng Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0943099595

 

tonnuhongha1@gmail.com

15

Vương Tôn Toàn

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0982334955

 

tigerbmt0999@gmail.com

16

Lê Thị Như Liên

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0905338555

 

lethinhulien@gmail.com

 

17

Hà Ngọc Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0975007710

ha.hien2@gmail.com

 

18

Trịnh Thị Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0989225917

trinhyensp@gmail.com

 

19

Trần Thị Bình

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0979767079

 

tranbinhdakalak@gmail.com

 

20

Nguyễn Thị Hồng Liên

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0906157029

lienhong0209@gmail.com

 

21

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

GV tiếng Anh

0915110877

nguyenthuy110877@gmail.com

 

 

III. Tổ chức đảng, đoàn thể 

1. Chi bộ Đảng: 

- Bí thư chi bộ: Ngô Kim Chung

Điện thoại: 0914.17.89.87

Email: kimjungho1963@gmail.com

   

- Ủy viên: Lê Thị Mỹ Linh

Điện thoại: 0977959996

Email: Mylinhktthk49@gmail.com

  

- Các đảng viên:

- Đỗ Thị Uyên Hương

- Bùi Thị Thu trang

- Ngô Thị Diễm My

- Tôn Nữ Hồng Hà

- Đào Thị Thanh Loan

- Nguyễn Thị Hồng Liên

 

2. Công đoàn bộ phận khoa 

- Tổ trưởng: Lê Thị Mỹ Linh

Điện thoại: 0977959996

Email: Mylinhktthk49@gmail.com

 

- Tổ phó: Đỗ Thị Uyên Hương

Điện thoại: 0905213186

Email: dothiuyenhuong@gmail.com

 

Công đoàn khoa hiện có 23 đoàn viên

 

3. Liên chi đoàn khoa  

Ban chấp hành Liên chi:

- Bí thư liên chi: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại: 0906157029

Email: lienhong0209@gmail.com