Thông báo về việc tổ chức lớp Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 48, năm học 2023 - 2024

Cập nhật lúc: 26/08/2023 19:14 493