Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5204248
 
Đang trực tuyến:
722
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 02 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)
 

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 02 - Năm học 2020 - 2021

 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   10/8/2020

08h00

Họp giao ban trường

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng họp

Nhà A0

09h00

Họp TT HĐ KĐCL

BGH, Trưởng nhóm TĐG

Phòng họp

Nhà A0

16h00

Nghiệm thu Hội trường CS2

Phòng HC – QT mời

Cơ sở 2

Thứ 3

11/8/2020

 

 

 

 

Thứ 4

12/8/2020

14h00

Họp xét học tiếp, thôi học, A44, A45, xét lên lớp A45

Theo Quyết định

Phòng họp

Nhà A0

15h30

Xét học bổng

Theo Quyết định

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 5

13/8/2020

 

 

 

 

Thứ 6 14/8/2020

08h00

Thống nhất

Chương trình đào tạo

BGH, P. ĐT, P. Khảo thí, P. Thanh tra; Trưởng, phó Khoa GDMN; Tổ trưởng, phó các bộ môn: Chính trị, Toán, Sinh, tiếng Anh, Tin học, tổ bộ môn trực thuộc khoa Mầm non

Nhà A0

Thứ 7

15/8/2020

 

 

 

 

Chủ nhật

16/8/2020

 

 

 

 

Ghi chú: