Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Trường THMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4938034
 
Đang trực tuyến:
2936
Khoa học tự nhiên
Động vật học (Số phân loại: 59)

STT

LOẠI

KHXG

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

Đ/C XB

1

59

59/35

Sinh lý học vật nuôi

Nguyễn Quang Mai

H.GD,01

2

59

59/36

Chăn nuôi thú y 2

Nguyễn thị Kim Thành

H.GD,00

3

59

59/38

Động vật không xương sống

Thái Trần Bái

H.GD,01

4

59

59/39

Động vật có  xương sống

Trần Hồng Việt

H.GD,22

5

59

59/40

Chăn nuôi thú y 2

Nguyễn thị Kim Thành

H.GD,01

6

59

59/41

Chăn nuôi  3 Kỹ thuật nuôi lợn

Võ Trọng Hốt

H.GD,01

7

59

59/42

Giải phẫu sinh lý người

Nguyễn Quang Mai

H.GD,00

8

59

59/43

Động vật có xưông sống

Trần Hồng Việt

H.GD,99

910

59

59/44

Động vật có xưông sống

Trần Hồng Việt

H.GD,01

11

59

59/45

Động vật không xương sống

Thái Trần Bái

H.GD,00

12

59

59/46

Hỏi đáp về tập tính động vật

Vũ Quang Mạnh

H.GD,01

13

59

59/47

Động vật học có xương sống

Trần Kiên

H.GD,02

14

59

59/48

Động Vật học không có xương sống

Thái Trần Bái

H.GD,01

15

59

59/49

Động vật hoang dã kêu cứu

Nguyễn Thị Thanh Huyền

H.GD,01

16

59

59/50

Động vật không xương sống

Thái Trần Bái

H:Dưán,2004

17

59

59/51

Động vật có xưông sống

Trần Kiên

H:Dưán,2004

18

59

59/52

Sinh lý học vật nuôi

Nguyễn Quang Mai

H:Dưán,2004