Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5315172
 
Đang trực tuyến:
332
Cùng bạn đọc
Lời mở đầu

    Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh  Đắk Lắk. Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển từ năm 1976 đến  nay, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhiệm vụ chính trị được  Đảng, Nhà nước giao phó. Sứ mạng của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở;  bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng các ngành ngoài sư phạm; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ; xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo đa ngành có chất lượng cao của địa phương.

    Để hoàn thành sứ mạng, nhà trường tập trung thực hiện các vấn đề trọng điểm như: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường đúng hướng; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có chất lượng cao, đồng thời thực hiện mô hình đổi mới quản lý nhà trường hiệu quả; mở rộng quy mô và các loại hình đào tạo theo hướng đa ngành; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn  nhân lực.

    “THÔNG TIN KHOA HỌC” của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk triển khai dưới dạng tập san định kỳ 6 tháng xuất bản 1 số nhằm mục đích công bố những kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường, các cộng tác viên ngoài trường; đồng thời cung cấp, trao đổi những thông tin khoa học dưới hình thức sinh hoạt học thuật phục vụ cho việc tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

    Ban biên tập trân trọng giới thiệu và mong muốn thường xuyên nhận được sự cộng tác nhiệt thành của cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài  trường để tập san ngày càng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học thiết thực của độc giả. Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, giúp  đỡ quý báu của các đồng nghiệp và độc giả.

BAN BIÊN TẬP

BÀI CŨ HƠN
  • Giới thiệu hội đồng biên tập (23/07/2014, 15:55)
  • Thể lệ gửi bài (22/07/2014, 16:10)