Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5270393
 
Đang trực tuyến:
886
Lịch sử
Phụ lục 1

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BUÔN MA THUỘT


      Chi bộ Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột thành lập ngày 1/6/1976 gồm 9 đảng viên, đến ngày 16/2/1978 phát triển thành Đảng bộ.

      *  Các kỳ đại hội:

Đại hội

Ngày

Đại hội

Đảng viên

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên BCH

I

21/3/1978

22

Hồ Đình Phương

Võ Văn Ký

1. Trịnh Quang Bình

2. Lê Văn Rất

3. Phạm Liên Nhự

II

31/5/1980

19

Hồ Đình Phương

Võ Văn Ký

1. Trịnh Quang Bình

2. Lê Văn Rất

3. Đặng Văn Chấn

III

9/10/1982

27

Nguyễn Trúc

Arất Hơn

1. Võ Văn Ký

2. Trần Văn Hà

3. Đặng Văn Chấn

IV

4/1985

39

Nguyễn Trúc

Arất Hơn

1. Trần Văn Hà

2. Ng Trung Hoà

3. Nguyễn Văn Quế

V

28/8/1986

45

Arất Hơn

Nguyễn Trúc

1. Trần Văn Hà

2. Đặng Văn Chấn

3. Đỗ Quốc Toản

VI

11/1988

37

Nguyễn Như Lương

Đỗ Quốc Toản

1. Nguyễn Trúc

2. Ng Duy Biên

3. Ng Trung Hoà

VII

9/11/1991

32

Đỗ Quốc Toản

Nguyễn Như Lương

1. Trần Văn Hà

2. Ng Duy Biên

3. Trần Đình Nghĩa

VIII

 

 

Nguyễn Trọng Hòa

Trịnh Đức Long

1. Nguyễn Ngọc Thành

2. Trần Văn Đàn

3. Hồ Sỹ Hạnh

4. Nguyễn Công Thanh

5. Ngô Kim Chung

6. Lữ Thị Hải Yến

7. Lê Văn Huy

8. Mai Quang Sơn

9. Phạm Trường Sơn

IX

20/5/2020

83

Lữ Thị Hải Yến

Vũ Thị Thanh Hiển

1. Nguyễn Ngọc Thành

2. Ngô Kim Chung

3. Lê Văn Huy

4. Mai Quang Sơn

5. Hồ Thị Hòa

6. Trịnh Quang Cơ

7. Trần Văn Hải


BÀI CŨ HƠN
  • Phụ lục 2 (22/05/2014, 09:19)
  • Phụ lục 3 (22/05/2014, 08:43)
  • Phụ lục 4 (21/05/2014, 14:55)
  • Phụ lục 5 (21/05/2014, 14:48)