Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5269403
 
Đang trực tuyến:
1402
Lịch sử
Phụ lục 4
 DANH HIỆU THI ĐUA CỦA ĐẢNG BỘ CÁC NĂM

 

-  Năm 1993, 1994: Loại Khá

- Năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002: TSVM, ĐUK tặng GK         

-  Năm 2003: TSVM, ĐUK tặng GK TSVM 3 năm, GK về công tác kiểm tra

-  Năm 2004: TSVM, Tỉnh uỷ tặng cờ thi đua đơn vị TSVM tiêu biểu 5 năm

-  Năm 2005: TSVM, ĐUK tặng giấy khen về công tác báo cáo.

-  Năm 2006, 2007, 2008: TSVM

-  Năm 2009: TSVM, Tỉnh uỷ tặng cờ thi đua đơn vị TSVM tiêu biểu 5 năm

-  Năm 2010, 2011: TSVM

-  Năm 2012, 2013: Hoàn thành nhiệm vụ

BÀI CŨ HƠN
  • Phụ lục 5 (21/05/2014, 14:48)