Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
 
Lượt truy cập:
2846264
 
Đang trực tuyến:
1654
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 29 (Từ ngày 13/2/2017 đến ngày 19/2/2017)

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 29 năm học 2016 - 2017

 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   13/02/2017

07h30

Hội ý Ban giám hiệu

BGH, TCCB-CTSV, HC - QT

Phòng Hiệu trưởng

08h00

Giao ban trường

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng họp Nhà A0

08h00

Dự họp tại UBND Tỉnh

Ô. Thành (P. HT), Ô. Khương

Hội trưởng UB Tỉnh

Thứ 3 14/02/2017

 

 

 

 

Thứ 4 15/02/2017

13h30

Dự Đại hội Cựu chiến binh Trường CĐ Nghề TNDT Tây Nguyên

Ô. Hòa (HT)

Trường CĐN TNDT Tây Nguyên

Thứ 5

16/02/2017

14h00

 Họp xét học tiếp, thôi học kỳ I – K42

Phòng ĐT-QLKH mời

Phòng họp Nhà A0

Thứ 6 09/02/2017

 

 

 

 

Thứ 7

10/02/2017

 

 

 

 

Chủ nhật 11/02/2017

 

 

 

 

Ghi chú:

 

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 30 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017) (20/02/2017, 10:43)
 • Lịch công tác Tuần 29 (Từ ngày 13/2/2017 đến ngày 19/2/2017) (13/02/2017, 09:15)
 • Lịch công tác Tuần 28 (từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017) (06/02/2017, 14:25)
 • Lịch công tác Tuần 26 (Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017) (24/01/2017, 09:59)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 20/02/2017) (17/02/2017, 16:43)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 13/02/2017) (10/02/2017, 16:39)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 16/01/2017) (14/01/2017, 09:57)
 • THỜI KHÓA BIỂU
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 20/02/2017) (17/02/2017, 16:41)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 13/02/2017) (10/02/2017, 16:40)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 16/01/2017) (14/01/2017, 09:55)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 09/01/2017) (06/01/2017, 16:53)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v