Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
 
Lượt truy cập:
3094019
 
Đang trực tuyến:
2426
Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ MẦM NON

 Điện thoại: 05003.818.081 

 

I. Lãnh đạo khoa 

1. Trưởng khoa

GVC. ThS. Nguyễn Công Thanh

Điện thoại: 0969 386 147

Email: congnguyenbmt@gmail.com

 

2. Phó Trưởng khoa

ThS. Lại Thị Bích Bưởi

Điện thoại: 0973 875 806

Email: bichbuoi@gmail.com

 

II. Các đơn vị trực thuộc 

1. Bộ môn Âm nhạc-Công tác đội 

- ThS. Nguyễn Văn Vinh, Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0903 546 996

Email: vinhnguyenbmt@gmail.com

 

- CN. Trương Hữu An

Điện thoại: 0982 019 468 

Email: anpianistbmt@gmail.com

 

- CN. Đoàn Thành Diên

Điện thoại: 01696 594 467

Email: diendoan@gmail.com

 

- CN. Vũ Ngọc Toản

Điện thoại: 0984 960 997

Email: daide123@gmail.com

 

  

2. Bộ môn Mỹ thuật 

- GVC. ThS. Võ Quốc Thạch, Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0983 448 905  

Email: voquocthach@yahoo.com

 

- CN. Nguyễn Công Dị

Điện thoại: 0917 478 101

Email: hoasicongdi@gmail.com

 

- CN. Đoàn Thị Cẩm Lan

Điện thoại: 0906 415 417  

Email: lankhoaxahoi@gmail.com

  

3. Bộ môn Tiếng Êđê 

- CN. H’Na My Niê, Phụ trách bộ môn

Điện thoại: 0979 428 326  

Email: Namynie@gmail.com 

 

- CN. H’Mion Niê

Điện thoại: 01649 574 037 

Email: monniekdam@gmail.com

 

4. Bộ môn Giáo dục Mầm non

- ThS. Đặng Thị Ngọc Quyên, Phụ trách bộ môn

Điện thoại: 0979 661 698  

Email: ngocquyenspdn@gmail.com

  

- CN. Nguyễn Thị Hóa

Điện thoại: 01673 017 201  

Email: hoanguyen27393@gmail.com

 

- CN. Nguyễn Thị Thủy Tiên

Điện thoại: 01647 976 466  

Email: thuytiensgu@gmail.com


4. Thư ký văn phòng khoa

CN: Hồ Thị Hồng Nhị

Điện thoại: hothihongnhi070291@gmail.com

 

III. Tổ chức đảng, đoàn thể 

1. Chi bộ Đảng

- Bí thư chi bộ: Nguyễn Công Thanh

Điện thoại: 0969 386 147

Email: congnguyenbmt@gmail.com

  

- Phó Bí thư: Trịnh Quang Cơ

Điện thoại: 0914 235 692 

Email: trinhquangco@gmail.com

 

- Ủy viên: Lại Thị Bích Bưởi

Điện thoại: 0973 875 806

Email: bichbuoi@gmail.com

  

Chi bộ đảng có 07 đảng viên thuộc 2 khoa: khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và khoa Giáo dục thường xuyên

 

2. Công đoàn bộ phận khoa 

- Chủ tịch: Lại Thị Bích Bưởi

Điện thoại: 0973 875 806

Email: bichbuoi@gmail.com

 

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: 0949 602 232

Email: 

 

Công đoàn có 19 đoàn viên, thuộc 2 khoa: khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non và khoa Giáo dục thường xuyên

 

3. Liên chi đoàn khoa

- Bí thư: Đỗ Hồng Sơn

Điện thoại: 0972 770 079

Email: dohongson7@gmail.com

 

- Phó Bí thư: H’Namy Niê

Điện thoại: 0979 428 326

Email: namynie@gmail.com

 

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 04 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017) (21/08/2017, 11:33)
 • Lịch công tác Tuần 03 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017) (14/08/2017, 10:14)
 • Lịch công tác Tuần 02 (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017) (07/08/2017, 15:41)
 • Lịch công tác Tuần 01 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017) (31/07/2017, 15:47)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 21/8/2017) (20/08/2017, 09:48)
 • Lịch thi kết thúc các học phần lớp Nghiệp vụ Sư phạm (Khóa thi ngày 19/8/2017) (17/08/2017, 11:02)
 • Sơ đồ phòng thi kết thúc kỳ hè 2017 (Ngày 12 - 13/8/2017) (11/08/2017, 16:34)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 14/8/2017) (11/08/2017, 16:33)
 • THỜI KHÓA BIỂU
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 21/8/2017) (20/08/2017, 09:47)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 14/8/2017) (11/08/2017, 16:25)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 07/8/2017) (04/08/2017, 16:38)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 31/7/2017) (28/07/2017, 15:05)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v