Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3291863
 
Đang trực tuyến:
50
Cơ cấu tổ chức
   Phòng Thanh tra là đơn vị trực thuộc nhà trường, cơ cấu gồm có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Ngoài ra còn có đội ngũ Cộng tác viên thanh tra Giáo dục gồm 13 thành viên là những cán bộ, giáo viên có phẩm chất và năng lực tốt được chọn lựa từ các đơn vị trong trường. 

1. Phòng Thanh tra:

  + Phó Trưởng phòng:

 

 Ông Hồ Hồng Nhiệm

 ĐT: 0914235858

    Nhiệm vụ:

    - Thanh tra, kiểm tra, giám sát.

    - Phong trào thi đua.

    - Quản lý cơ sở vật chất.

 

 

2. Cộng tác viên Thanh tra

   Theo Quyết định số 434 /QĐ, ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc cử cộng tác viên thanh tra.


TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

1

Đỗ Văn San

Trưởng phòng

Phòng TCCB-CTSV

0914225232

2

Cung Trong Ngân

Giám đốc TT

Trung tâm TV-TB

0914021823

3

Trần văn Đàn

Phó TP

Phòng ĐT&QLKH

0905229798

4

Tôn Nữ Hồng Hà

Tổ trưởng

Khoa Ngoại ngữ -TH

0982082425

5

Y KaBi Buôn Yă

Giảng viên

Khoa Ngoại ngữ -TH

0903342639

6

Phạm Trường Sơn

Tổ trưởng

Khoa Tự nhiên

0912163584

7

Cổ Kim Thỏa

Tổ trưởng

Khoa Tự nhiên

01684706262

8

Trần Túy

Tổ trưởng

Khoa Xã hội-Nhân văn

0905517579

9

Bùi Thị Lan

Giảng viên

Khoa Xã hội-Nhân văn

0949869179

10

Trần Đăng Bút

Giảng viên

Khoa Xã hội-Nhân văn

0905338554

11

Mai Quang Sơn

P. Trưởng BM

Bộ môn Tâm lý – GD

0914041182

12

Dương Hoài An

Giảng viên

Bộ môn Mac-Lênin TT HCM

0973862999

13

Phan Thị Thanh Thủy

Phó TP

Phòng HC-QT

0949602262

  

 

 

 

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 17 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017) (21/11/2017, 17:30)
 • Lịch công tác Tuần 16 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) (13/11/2017, 11:12)
 • Lịch công tác Tuần 15 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017) (06/11/2017, 10:53)
 • Lịch công tác Tuần 14 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017) (31/10/2017, 11:07)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng thi Chứng chỉ Tin học cơ bản (Ngày 25-26/11/2017) (24/11/2017, 20:33)
 • Sơ đồ phòng học (Ngày 25-26/11/2017) (24/11/2017, 20:31)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 27/11/2017) (24/11/2017, 20:30)
 • Lịch thi, Sơ đồ phòng thi và danh dự thi kết thúc học phần K41 và A20 (Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 15/12/2017) (17/11/2017, 10:13)
 • THỜI KHÓA BIỂU
 • Lịch đăng ký dạy bù (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017) (24/11/2017, 20:29)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 27/11/2017) (24/11/2017, 20:28)
 • Lịch đăng ký dạy bù (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017) (21/11/2017, 17:23)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 20/11/2017) (17/11/2017, 16:37)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v